English

Кои сме ние?

PPTL е консултантска компания за организиране на взаимовръзки, процеси и информация. Компания за осъзнато планиране и координиране посоката и финансите на фирма.

Нашето мото е:

Мислите стават неща!

Нашата страст е:

Опростяване на нещата. Хармония и ефикасност. Създаване на работещи механизми. Ефективност.

Нашата уникалност е:

?маме уникална комбинация на мениджърски, организационни и финансови знания, които ни дават възможност за пълен цикъл на дейността. Практически опит в международни компании и по отношение на формиране посоката на фирмата и по отношение на финансите на фирмата. Знание за силата на точните думи. Подкрепа на клиента да се следва личният си избор.

Ценности:

Професионализъм. Качество. Взаимно уважение. Конфиденциалност.

Нашата мотивация е:

Сложността. Резултатите.