English

Свържете се с нас

PPTL Ltd.

1000 Sofia
Hipodruma
bl.134 vh.B “Nishava”Str.

m:+ 359 88 456 59 78      


Ако желаете да ви добавим в мейл листата ни и да получавате веднъж в месеца информация от нас за предстоящи тренинги, ни изпратете мейл със Subject: PPTL SUBSCRIBE.