English

Отчети и Подреждане


Отчети за управителите

?мате ли нужда от удобни за ползване и точни дневни, седмични и месечни отчети на дейността?
Подпомагаме фирмите да създадат система за вътрешно счетоводство, което да дава точна дневна, седмична и месечна информация на управителите в какво състояние е фирмата, във формат, който ги улеснява да вземат решения.
Обучаваме управителите да разчитат отчетите и да могат да контролират дейността.


Подреждане

Подреждане на офиси - Създаваме система за подреждане на офиси и въвеждаме документите в ред.

Подреждане на складове - Създаваме система за подреждане на складове и въвеждаме стоките в ред.

Подреждане на счетоводство - Когато счетоводството е в хаос, липсват неясно къде средства, въвеждаме отчетността на парите в ред.

След като подредим предоставяме методика, да се поддържа устойчиво създадения ред.