English

Кое е за мен сега?

Приложената таблица прави паралел между трите ни метода за активна промяна.

 

Обучения

Бизнес консултации

Коучинг

Общо определение:

Обучението съчетава даване на информация с известно практикуване.

Консултантът анализира ситуацията заедно с клиента и предлага ранжирани варианти за действие, като изяснява плюсовете и минусите им

Коучинг е съвкупност от техники и умения, които помагат на клиентите (най-често висши мениджъри) сами да стигнат до решенията, които са им необходими.
Всеки клиент се разглежда като креативна личност, богата на ресурси.

С какво се работи:

Работи се с информация и думи. Състоянията се засягат леко чрез игри.

Работи се с информация

Работи се със състояния на различни логически нива

Послание:

Посланието е еднопосочно - някой е тук, за да ти каже какво да правиш и как точно да го направиш.

Посланието е еднопосочно - някой е тук, за да ти каже какво да правиш и как точно да го направиш, като ти дава избор между няколко „верни” отговора.

Няма еднозначен отговор. Няма даже опит за даване на мнение, а по-скоро се оказва помощ човекът отсреща сам да стигне до изводи и решения.

Тип връзка която се осъществява:

Връзка с основен критерий компетентност.

Връзка с основен критерий компетентност.

Връзка с основен критерий доверие и подкрепа.

Мотивация за действие:

Ако решението е наложено отвън, дори да е обяснено много ясно защо трябва да се прави, човек се отнася в известна степен резервирано, не го приема като свое

Ако решението е наложено отвън, дори да е обяснено много ясно защо трябва да се прави, човек се отнася в известна степен резервирано, не го приема като свое

Когато човек сам е стигнал до някакво решение, той е мотивиран да го изпълни.

Продължителност и обхват:

Няколко дни.
Голямо количество информация по дадена тема.

До месец –два.
Решение по конкретно зададена тема.

До месец –два.
Процесът е обвързан с конкретна цел.
Работи се с „Сегашно състояние / Желано състояние”

Комуникация се осъществява:

С лично присъствие.

Възможно е да става и дистанционно: по телефон, имейл, с конферентна връзка, ICQ или Skype.

Възможно е да става и дистанционно: по телефон, имейл, с конферентна връзка, ICQ или Skype.

Полза:

Ползата е клиентът да получи максимално синтезирана информация за най-кратко време.
?нформацията е актуална и структурирана.
Преживявания на участниците.

Ползата е клиентът да получи набор от работещи решения
Предаване на предписани указания за предстоящите действия.
?нформацията е актуална и структурирана.

Ползата е да помогне на хората да постигнат своите цели и да разгърнат потенциала си със свои собствени сили
Подтиква ги към проактивност.